Představili jsme Inko-gnito veřejnosti

Představili jsme Inko-gnito veřejnosti

Ve středu 12. září 2018 se konala tisková konference, na které jsme představili naše sdružení veřejnosti a médiím. Jana Navrátilová, zakládající členka Inko-gnita, přiblížila důvody vzniku sdružení, fakt, že je otevřeno nejen pacientům, ale i jejich blízkým a...
Používání vhodných inkontinenčních pomůcek je zásadní

Používání vhodných inkontinenčních pomůcek je zásadní

Mimo samotnou léčbu inkontinence, která by měla být konzultována s odborníkem, hrají zásadní roli v péči o pacienty s únikem moči také kvalitní absorpční pomůcky. Z mnoha různých druhů lze v současné době zvolit ty, které vyhovují nejen danému typu inkontinence, ale...
Neodkládejte léčbu inkontinence

Neodkládejte léčbu inkontinence

Inkontinence moči velice negativně zasahuje do běžného života. Může být ale i projevem jiných závažnějších onemocnění. I proto je třeba vzniklou situaci co nejdříve konzultovat s lékařem, přestože je debata o úniku moči nepříjemná. Lékař doporučí, jak se inkontinenci...
Top