Přihláška do spolku
*
*
*
*

Zaškrtnutím výše uvedeného políčka souhlasíte s tím, že Vám spolek Pacientské sdružení Inko-gnito, z.s. bude na výše uvedenou e-mailovou adresu zasílat sdělení o své činnosti a o jím pořádaných akcích. Vyplněním a odesláním přihlášky potvrzujete, že Vám byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů jakožto součást této přihlášky. Vaše osobní údaje budou spolkem Pacientské sdružení Inko-gnito, z.s. zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

copyright © 2017 Pacientský spolek Inko-gnito
Top